ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ – Гевгелија
ул. “Јосиф Јосифовски” бр.6
тел. +389 70 218 422; +389 75 218 422;
+389 34 611-155
E-mail: kotev@t.mk

Прати меил