Референци

Нашите ревизорски услуги на независна ревизија ги користеле повеќе од 120 мали, средни и големи трговски друштва, како и јавни претпријатија, здруженија, единици на локална самоуправа, буџетски корисници и други правни субјекти. Како резултат на нашиот професионален пристап овој список постојано се зголемува.

ДЕЛ ОД НАШИТЕ КЛИЕНТИ

7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија
АЕРО КЛУБ СКОПЈЕ ДОО Чучер Сандево
АИМ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
АИМ ПРОПЕРТУ ДОО Скопје
АЛ КОСА ДООЕЛ Штип
БАЏО П-Т ДОО Богданци
БАЏО ДООЕЛ Богданци
БУИЛДИНГ БРИЦК ДОО Скопје
ГЕПЛАСТИК ДОО Гевгелија
ДИЕМ Г-П ДОО Негорци
ЕКСТРА МЕИН ДООЕЛ Куманово
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Скопје
НОВА СТОКОВНА КУЌА АД Струмица
ПОКЕРФЕЈС ДООЕЛ Скопје
РУСЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ Гевгелија
СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје
ЗС ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје
ТРГОФЕР ДОО Велес
ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО Велес
ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје
ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје
ЏОВИ КОМПАНИ ДООЕЛ Мокрино
АРКТЕК ДООЕЛ Скопје
АКВАВАТ ДООЕЛ Скопје
АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
ВЕКО ДООЕЛ Велес
ВЕТЕКС АД Велес
ДИЕМ Г-П ТРАНС ДООЕЛ Негорци
ДИМ КОМЕРЦ ДООЕЛ Валандово
ДЕНА ПРОДУКТ ДООЕЛ Валандово
ДУБРОВО ДООЕЛ Дуброво
ЕЗЕРО МХЕ ДОО Скопје
ЕМС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНС СОЛУШНС ДОО Скопје
ЕУРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово
ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола
ЈООПОНЕ ДООЕЛ Велес
КОРАБ ИНС АД Скопје
КОРАБ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА ДООЕЛ Скопје
МХЕ ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје
МХЕ ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје
МХЕ ХИДРООСОГОВО ДОО Скопје
НИКОБ ДОО Скопје
ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
ПЕЛИСТЕРКА ТРАНС ДООЕЛ Скопје
ПРОФИЦИО Скопје
СЕЛМЕТИ ДОО Дуброво
СТУДЕНЧИЦА ДОО Скопје
ТИМ ДОО Скопје
ТИМОХ ДОО Скопје
ЦЕНТАР ЗА КЕШ УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје
ЦИП ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје
ЏОКЕР ДООЕЛ Фурка
ЏОКЕР ИНС БРОКЕР АД Гевгелија
ГРУПА ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје
ГРУПА БРАКО ДОО Велес
ГРУПА Ш Т ДОО Богданци
ГРУПА МУРЏЕВ АМ ДООЕЛ Гевгелија
ГРУПА САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица
ГРУПА ТРАНСБАЛКАН АД Гевгелија
ГРУПА ИНТЕРГЛОБУС
ЛЕБОПЕКАРА ММ ДООЕЛ Богданци
ЕУРО НОВА ДООЕЛ Скопје
ФРОТИРКА КОМПАНИ АД Делчево
РИВЕ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Богданци
СЕЛЕКТ ДОО Струмица
ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА ДОО Гевгелија
ВОРИ ДООЕЛ Гевгелија
МЛАЗ АД Богданци
БАЏО ДООЕЛ Богданци
ДЕСИВА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Богданци
ЕЛАН ДООЕЛ Неготино
СЛАВИЈА АД Скопје
ВЕМКО ДОО Скопје
СУПЕРА - ТРАНС ДОО Струмица
ПЗУ САРАГИНОВА И ПЕРКОВА Велес
ТХЕ СЛОТС ДОО Гевгелија
ПАМЕЛА ДООЕЛ Неготино
ЈП КОМУНАЛНА ЧИСТОТА Богданци
ВИЗБА ЛАЗАР ДООЕЛ Неготино
ОБАД ВИАСС Скопје
ОПШТИНА ДОЈРАН
ЈКПД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија
ЈКПД КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН Дојран
БРЕБОТЕКС ДОО Богданци
ИЗГРАДБА ДОО Струмица


ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПОРАНЕШНИ КЛИЕНТИ

ГРУПА ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје
ГРУПА БРАКО ДОО Велес
ГРУПА Ш Т ДОО Богданци
ГРУПА МУРЏЕВ АМ ДООЕЛ Гевгелија
ГРУПА САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица
ГРУПА ТРАНСБАЛКАН АД Гевгелија
ГРУПА ИНТЕРГЛОБУС ЛЕБОПЕКАРА ММ ДООЕЛ Богданци
ЕУРО НОВА ДООЕЛ Скопје
ФРОТИРКА КОМПАНИ АД Делчево
РИВЕ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Богданци
СЕЛЕКТ ДОО Струмица
ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА ДОО Гевгелија
ВОРИ ДООЕЛ Гевгелија
МЛАЗ АД Богданци
БАЏО ДООЕЛ Богданци
ДЕСИВА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Богданци
ЕЛАН ДООЕЛ Неготино
СЛАВИЈА АД Скопје
ВЕМКО ДОО Скопје
СУПЕРА - ТРАНС ДОО Струмица
ПЗУ САРАГИНОВА И ПЕРКОВА Велес
ТХЕ СЛОТС ДОО Гевгелија
ПАМЕЛА ДООЕЛ Неготино
ЈП КОМУНАЛНА ЧИСТОТА Богданци
ВИЗБА ЛАЗАР ДООЕЛ Неготино
ОБАД ВИАСС Скопје
ЈКПД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија
БРЕБОТЕКС ДОО Богданци
ИЗГРАДБА ДОО Струмица

Воедно имаме клиенти на кои им пружиме услуги на внатрешна ревизија.


Проекти


Common Culture, Traditions and History – a Bridge to our European future

Намалување на испуштање на HO3/POPS преку намалување на пластичната амбалажа со рециклирање во Гевгелија и Богданци

Improving Solid Waste Management in the Municipality of Kumanovo

Labour Market Inclusion of Socially Disadvantaged Youth in the Northeast Region

Affirmation of the natural and cultiral values in the border region for better visibility and access

Набавка на медицинска опрема за Институт за белодробни заболувања Козле, Скопје – Здружение на граѓани Профицио


Книговодство, консалтинг, даночни совети
Голем е бројот на задоволни клиенти кои ги користеле нашите сметководствени и консултантски услуги, даночни и други деловни советувања и анализи.
Судски вештачења
Нашиот тим има изготвено околу 550 судски вештачења од областа на материјалното, сметководственото и финасиското работење за предмети кои се водат во судовите низ целата територија на Република Северна Македонија.
Значаен дел, околу 170 економски вештачења, се за кривично-правни предмети и тоа како за обвинителствата така и за одбраната.
Останатите вештачења се за должничко-доверителски односи во врска утврдување на износот на долгот, права од работни односи, акционерски и содружнички права од учество во капиталот, пресметка на финансиски обврски од семејни односи, утврдување на долг од банкарски трансакции, утврдување надомест на штета и друго.

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ – Гевгелија
ул. “Гевгелиски партизански одред” бр. 1-МЗ/2
тел. +389 70 218 422; +389 75 218 422;
+389 34 611-155
E-mail: kotev@t.mk

Прати меил